MIKULA, J. a T. DOSTAL. Switched Capacitor Equivalent of Frequency Dependent Negative Resistor. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1993, 2(2), 12-14 [cit. 2021-9-21]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58605
Uložit do Citace PRO