CIZMAR, A. A Novel Approach to the Speech and Channel Coding System. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1993, 2(2), 15-18 [cit. 2021-9-21]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58606
Uložit do Citace PRO