PAL, D., S. K. SANYAL a R. NANDI. Generation of Digital Modulation for Optical Communication Using Tunable Active-R Oscillator. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1993, 2(4), 1-4 [cit. 2021-03-03]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58614
Uložit do Citace PRO