SMEKAL, Z. The Discrete System and Its Models for Digital Signal Processors. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1993, 2(4), 17-19 [cit. 2021-9-20]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58618
Uložit do Citace PRO