CESKY, T. WARC: The First and the Last. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1992, 1, 9-10 [cit. 2023-09-24]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58623

Uložit do Citace PRO