RICNY, V. a J. MIKULEC. Optoelectrical Method of Measuring the Aircraft Track Velocity Vector. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1992, 1, 24-28 [cit. 2022-08-18]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58627

Uložit do Citace PRO