LEVICKY, D. a P. CHROMEK. Progressive Image Reconstruction Using Morphological Skeleton. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1992, 1, 29-30 [cit. 2022-06-27]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58628

Uložit do Citace PRO