ŠKRABAL, Ondřej. Evidence a rozbor délek trvání pracovních úkonů při výrobě forem [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5863. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Radek Poliščuk.
Uložit do Citace PRO