BILIK, V. Calibrating the Six-Port Reflectometer Using a Matched Load And Four Unity-Reflection Standards (Part 1). Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1992, 1(1), 10-13 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58630

Uložit do Citace PRO