TURAN, J. An Acoustic Object Recognition System. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1992, 1(1), 21-24 [cit. 2023-09-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58632

Uložit do Citace PRO