TURAN, J. An Acoustic Object Recognition System. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1992, 1(1), 21-24 [cit. 2021-9-21]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58632
Uložit do Citace PRO