BILIK, V. Calibrating the Six-Port Reflectometer Using a Matched Load And Four Unity-Reflection Standards (Part 2). Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1992, 1(2), 2-8 [cit. 2023-05-30]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58634

Uložit do Citace PRO