NOVACEK, Z. The Directional Signal Filtering by Progressive Phasing. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1992, 1(2), 18-21 [cit. 2022-09-26]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58637

Uložit do Citace PRO