HAZUCHOVÁ, Eva. Produkce mikrobiálních enzymů a jejich stabilizace enkapsulací [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58639. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Ivana Márová.

Uložit do Citace PRO