VRTNÁ, Monika. Probiotika a prebiotika - studium účinků, interakcí a možností koenkapsulace [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58640. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Ivana Márová.

Uložit do Citace PRO