JEŽEK, Stanislav. Stanovení platinových kovů ve velkých městských aglomeracích [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58647. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Renata Komendová.
Uložit do Citace PRO