OČADLÍKOVÁ, Veronika. Objekt metropolitního významu na ulici Benešova v Brně [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58651. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Ivan Ruller.
Uložit do Citace PRO