HANÁČKOVÁ, Zuzana. Společnost [online]. Brno [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58653. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér malířství 2. Vedoucí práce Luděk Rathouský.

Uložit do Citace PRO