ŠOMPLÁK, Radovan. Efektivní plánování investic do technologií pro energetické využití odpadů [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58660. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Petr Stehlík.

Uložit do Citace PRO