MIKULÍKOVÁ, Iva. Vliv technologických procesů na obsah prioritních kontaminantů v čistírnách odpadních vod [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58665. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Milada Vávrová.
Uložit do Citace PRO