KOŠÍK, Juraj. Determination of titanium dioxide nanoparticles in personal care products [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58666. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Milada Vávrová.

Uložit do Citace PRO