VAŠUT, Radka. Konverze pivovaru v Prostějově [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-06-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58692. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Helena Zemánková.

Uložit do Citace PRO