PAVLASOVÁ, Lenka. PŘÍMĚSTSKÁ REKREAČNÍ ZÓNA – AREÁL PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58693. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav teorie architektury. Vedoucí práce Ivo Boháč.
Uložit do Citace PRO