DZIANOVÁ, Hana. Konverze uvolněných historických objektů zámku, Žďár nad Sázavou [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58694. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Helena Zemánková.
Uložit do Citace PRO