MORAVEC, Vojtěch. Odhad polohy rotoru PMSM pomocí VF signálu [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58712. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Lukáš Pohl.
Uložit do Citace PRO