HRUBÁ, Lenka. Karnola Opava – místo na pomezí [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58716. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Petra Žalmanová.
Uložit do Citace PRO