KOTOVA, Tetiana. Rozvoj západní části města Kroměříže [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-09-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58718. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav teorie architektury. Vedoucí práce Jan Koutný.

Uložit do Citace PRO