KOTOVA, Tetiana. Rozvoj západní části města Kroměříže [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58718. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav teorie architektury. Vedoucí práce Jan Koutný.
Uložit do Citace PRO