HLAVIČKOVÁ, Alžběta. Čekyně, místní část města Přerova [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58731. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Jiří Marek.
Uložit do Citace PRO