KUBÍK, Lukáš. NÁMESTOVO: Možnosti města [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58734. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Jiří Marek.
Uložit do Citace PRO