FRANKOVÁ, Tereza. Zámek Zdounky - památková obnova areálu [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58736. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav teorie architektury. Vedoucí práce Josef Hrabec.

Uložit do Citace PRO