JEŽKOVÁ, Tereza. Galerie Velké ceny města Brna. Online, Diplomová práce, vedoucí Petra Žalmanová. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58742. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO