OBRŠÁL, Norbert. Annahof [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-11-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58744. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Barbora Ponešová.
Uložit do Citace PRO