MATOUŠEK, David. Mechanická aktivace chemických reakcí na fázových rozhraních MDF kompozitu [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58747. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce František Šoukal.

Uložit do Citace PRO