KUBÁT, Jan. POUTNÍ TRADICE NA BROUMOVSKU [online]. Brno, 2016 [cit. 2023-09-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58756. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Karel Havliš.

Uložit do Citace PRO