ČERMÁKOVÁ, Anna. Stavba v krajině - Winery [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-06-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58760. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Hana Urbášková.

Uložit do Citace PRO