HEGROVÁ, Kateřina. Obnova fotbalového stadionu za Lužánkami v Brně [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58765. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Ivan Ruller.
Uložit do Citace PRO