SZEWCZYKOVÁ, Aneta. Stavba v krajině - Winery [online]. Brno, 2016 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58796. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Hana Urbášková.

Uložit do Citace PRO