VACENOVSKÝ, Jan. Deformačně napěťová analýza stožáru vysokého napětí s transformátorem [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58816. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Vladimír Fuis.
Uložit do Citace PRO