KLEPÁČKOVÁ, Barbora Bella. Volná povrchová energie plazmových polymerů [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58828. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Vladimír Čech.

Uložit do Citace PRO