BLAŽEK, Petr. Analýza a návrh způsobu využití brownfields - bývalého dopravního střediska v Brně [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-06-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58831. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Milan Šmahel.

Uložit do Citace PRO