PAVLÍK, Václav. Dynamická charakteristika zpětné armatury [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58844. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Vladimír Habán.

Uložit do Citace PRO