RYŠAVÁ, Lenka. Kyselina octová jakožto vedlejší produkt metabolismu bakterií produkující PHA [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58857. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Stanislav Obruča.
Uložit do Citace PRO