CHLUDILOVÁ, Markéta. Mesoporézní vrstvy oxidu titaničitého připravené materiálovým tiskem [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58858. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Petr Dzik.

Uložit do Citace PRO