SŁAWIŃSKÁ, Anna. Podnikatelský plán: založení baru ve Velké Británii [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58860. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Iveta Šimberová.
Uložit do Citace PRO