TILŠAROVÁ, Kamila. Využití testů genotoxicity k charakterizaci vybraných přírodních látek a částic [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58869. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Ivana Márová.
Uložit do Citace PRO