LOŠKOVÁ, Tereza. Studium extrakce biologicky aktivních látek z bezových výlisků [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58871. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Milena Vespalcová.
Uložit do Citace PRO