MANDUCHOVÁ, Ivana. Stanovení koncentrace ozónu generovaného dielektrickým bariérovým výbojem [online]. Brno, 2016 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58872. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Věra Mazánková.

Uložit do Citace PRO