KECSKÉSOVÁ, Viktória. Matematické modelování růstu mikroorganismů. Online, Bakalářská práce, vedoucí Libor Babák. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58878. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO