KECSKÉSOVÁ, Viktória. Matematické modelování růstu mikroorganismů [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58878. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Libor Babák.

Uložit do Citace PRO