PANGRÁC, Pavel. Návrh na zefektivnění procesu obrábění ozubení pastorku [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58884. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Josef Sedlák.
Uložit do Citace PRO