AMBRÓZ, Richard. Analysis of Powertrain Acoustic Properties [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5889. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Václav Píštěk.
Uložit do Citace PRO