MARTINKOVÁ, Patrícia. Vlastnosti a produkce mikrobiálních lipáz [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58890. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Jiřina Omelková.
Uložit do Citace PRO